MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare:

              (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 

         a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este  de  33  de  săptămâni,  4  săptămâni  fiind  dedicate  desfășurării examenului național de bacalaurea Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016;

             b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35  de  săptămâni,  o  săptămână  fiind     dedicată  desfășurării  evaluării  naționale.  Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016;

              c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin    planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

              d) pentru clasele  din  învăţământul  profesional,  durata  cursurilor  este  cea  stabilită  prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

        e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;

               f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și  aprobată  de  inspectoratul  școlar,  conform  structurii  anului școlar, cu respectarea vacanțelor;           

                  g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015,  clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016

Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 –  marți, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016

 Vacanţa  de vară  – sâmbătă, 18 iunie 2016 –duminică, 4 septembrie 2016

Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art.4   (1) Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților  extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a beneficiarilor primari și secundari ai educației.

(3)  Tipurile  de  activități  care  se  organizează  în  săptămâna  menționată  la  alin.  (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5 (1)Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă,  până la data de 11 decembrie 2015.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă,  până la data de 20 mai 2016.

Sursa o găsiți aici.

 

Please follow and like us:
Structura anului şcolar 2015 – 2016

Anunta-ma daca iti place....

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Urmărește-ne și pe Facebook!

Nu uita să dai like!


This will close in 15 seconds

%d blogeri au apreciat: