Evaluarea este o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate informaţiile privind starea si funcţionalitatea sistemului, a rezultatelor şcolare şi care conduce la aprecierea lor pe baza unor criterii valorice si influenţează evoluţia de ansamblu a sistemului

    Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale, sunt posibile doar în condiţiile unei cunoaşteri complete şi complexe a personalităţii acestuia. Este necesar ca adulţii implicaţi în educaţia copilului să accepte ideea că intrarea în grădiniţă nu este un prag pe care toţi copiii îl trec „în acelaşi pas“, „cu acelaşi ritm“, „cu acelaşi bagaj“ sau cu „acelaşi elan“ şi că nici pe parcursul programului desfăşurat în grădiniţă nu este eficient să-i tratăm pe copii în mod unitar.

    Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la o etapă la alta, pe fiecare dintre dimensiunile personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii.

   Evaluarea este o dimensiune foarte importantă a procesului de învățământ întru-cât furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia în ansamblul său, cât și a unor componente ale sale (mijloace, metode, forme de organizare, conținut, caracteristicile agenților implicați în desfășurarea lui etc.).

evaluare gradinita

    Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 2/3–6 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor.

FUNCŢIILE EVALUĂRII

       CONSTATARE      –        DIAGNOZĂ            –           PROGNOZĂ

    (cunoastere)                    (explicare )                               (ameliorare)

   ce este ?                          din ce cauză?                             cum poate fi

   cum este ?                      cum se explică ?                          ameliorat ?

    Ca proces, evaluarea are următoarele componente: măsurarea achiziţiilor copilului, înregistrarea şi aprecierea. Aceasta din urmă cuprinde pe de-o parte, predicţia privind nivelul de dezvoltare a copilului ca premisă pentru stadiul următor şi diagnoza, în termeni de identificare a factorilor ce frânează dezvoltarea copilului.

    Deoarece evaluarea este parte a procesului educativ, se recomandă să fie formativă, în flux continuu, sistematică şi analitică, pentru a-i putea oferi evaluatorului informaţii concrete în legătură cu nivelul de atingere a obiectivelor educaţionale, cu dificultăţile de învăţare şi de adaptare ale copilului, să îi sugereze acestuia modificări, ajustări, ameliorări ale unor deprinderi, atitudini, prejudecăţi, conduite.

   Din această perspectivă, amintim că procesul de evaluare a copilului din grădiniţă va avea predominant caracter constatativ, corectiv şi formativ. Rezultatele evaluării vor fi utilizate ca repere la nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea, ajustarea şi eficientizarea intervenţiei educative. Va avea caracter comparativ pentru evidenţierea rezultatelor pozitive pe care le-a obţinut copilul în activitatea de învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale şi va urmări să-l motiveze şi stimuleze în crearea unei imagini de sine pozitivă.

    Evaluarea dezvoltării copilului se face pornind de la următoarele întrebări cheie:

 • Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)?
 • În raport cu ce (care este sistemul de referinţă, care sunt criteriile evaluării)?
 • Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?
 • Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluţii)?
 • Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea?

   Tipuri de evaluare în raport cu predarea: 

*  evaluarea iniţială se realizează cu scopul de a obţine informaţii despre:

– nivelul de pregătire al elevilor, pentru a determina în ce măsură sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul program.

– cu scopul de a lua decizii privind demersurile instructive viitoare

*  pe parcursul activităţii se realizează cu scopul realizării unei aprecieri obiective a procesului şi adoptării deciziilor de ameliorare adecvate.

*    la finalul activităţii se realizează pentru estimarea globală a modului în care a fost realizată.

 Evaluarea:

   * constituie mijloc de stimulare a activităţii de învăţare; întreţine tonusul activităţii în acord cu nivelul solicitărilor.

   * exercită influenţă asupra dezvoltării psihice a elevilor:

 • stimulează activitatea elevilor, angajându-i într-un efort mental şi fizic
 • dezvoltarea motivaţiei pozitive faţă de învăţătură, a atitudinii faţă de şcoală, a responsabilităţii faţă de sarcinile şcolare
 • influenţează dezvoltarea intelectuală, favorizând formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de muncă intelectuală

    Evaluarea didactică se bazează pe următoarele principii:

 • acţiunile de evaluare sunt planificate pentru ca aceasta să-şi realizeze funcţiile;
 • aprecierea progresului în învăţare se realizează prin raportare (în primul rând) la performanţele copilului însuşi după comportamentele menţionate în obiectivele de referinţă;
 • metodele şi instrumentele sunt variate (proiectate, concepute şi aplicate după criterii psihopedagogice) pentru ca să se asigure o apreciere obiectivă şi complexă;
 • evaluarea trebuie realizată după un sistem coerent, unitar şi consecvent de principii şi criterii.
Please follow and like us:
Evaluare în grădiniță
Etichetat pe:                

Anunta-ma daca iti place....

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Urmărește-ne și pe Facebook!

Nu uita să dai like!


This will close in 15 seconds