RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Ieri, vă vorbeam aici despre fișa de evaluare a activității cadrului didactic în anul școlar 2012-2013. Raportul asupra activității îl puteți descărca de aici raport autoevaluare 2012-2013 ( click pe link pentru descărcare) sau îl puteți citi mai jos ! RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013   Subsemnata, BARBU SIMONA-ALEXANDRA, profesor pentru  învățământul preșcolar, titular

Modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 OMEN_3104_2013_modificare_si_completare_OMECTS_6239_2012 ( click pe link pentru descărcare)  

%d blogeri au apreciat: